Büke Yem Sektörel Bilgi Paylaşımı – 1

Büke Yem Sektörel Bilgi Paylaşımı - 1 seminerimiz 14 Ocak 2017 tarihinde Holiday Inn Ankara’da yapılmıştır. Seminerimize Damızlık Sığırcılar Birliği başkanları, Ankara ve civar illerdeki çiftlik sahipleri, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler katılmıştır.

Seminerimizin açılış konuşmasını Büke Yem Genel Müdürü Z. Kenan Şener yapmıştır. Konuşmasında ‘’bizim için gerçek laboratuvar, sahada yemlerimizi tüketen çiftliklerdir. Bu anlayışla, ürettiğimiz yemlerin saha sonuçları teknik sorumlularımız tarafından ciddiyetle takip edilmektedir. Saha gözlemleri sürekli yapılmakta, BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBUMUZ tarafından sonuçlar değerlendirilmekte ve sahanın ihtiyaçlarına göre yeni spesifik yemlerin üretilmesi sağlanmaktadır. Büke Yem Sektörel Bilgi Paylaşımı seminerini de bu çalışmalarımızın bir parçası olarak düzenlemiş bulunmaktayız.’’ demiştir.

‘’Buzağı ishallerinin profilaksi ve tedavisinde kritik basamaklar’’ konusu Prof. Dr. Hasan Batmaz tarafından seminerimizde sunulmuştur.  

Buzağı İshallerinin Profilaksi ve Tedavisinde Kritik Basamaklar - Prof. Dr. Hasan Batmaz sunumunu;  

 

‘’Süt ineklerinin geçiş döneminde beslenme yönetimi’’ konusu Prof. Dr. H. Melih Yavuz tarafından sunulmuştur.  

Süt İneklerinin Geçiş Döneminde Beslenme Yönetimi - Prof. Dr. H. Melih Yavuz sunumunu;

 

 

Detaylı bilgi için Bilimsel’e bakınız.