Ayyıldız (Ekmeklik Buğday)

Başak Yapısı:

Başaklar beyaz renkli, kılçıklı, orta sıklıkta ve diktir.

Dane Özellikleri:

Daneler kırmızımsı beyaz (kehribar) renkli ve camsıdır. Bin dane ağırlığı 37-40 gr’dır.

Tarımsal Özellikleri:

Mutlak kışlık, orta erkenci, orta-uzun boylu (100-115 cm) bir çeşittir. Ekmeklik kalitesi birinci sınıftır. Soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklıdır. Kardeşlenme özelliği iyidir. Sağlam saplıdır ve yatmaya karşı dayanıklıdır. Gübre reaksiyonu çok iyidir. 

Verim Özellikleri:

Kıraç şartlarda 350-550 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri:

 Hektolitre Ağırlığı                

 78-80 kg/hl

 Bin Dane Ağırlığı                   

 37-40 gr

 Protein Oranı

 %14-16

 Sedimantasyon Değeri          

 35 ml

 Un Verimi (Ortalama)         

 %61

 Su Absorbsiyon Değeri           

 %59,7-67,3

 Enerji Değeri (Alveograph)

 285 W

Hastalıklara Dayanıklılık:

Sürme, rastık, sarı pas, kara pasa dayanıklıdır.

Yetiştirme Teknikleri:

Mutlak kışlık olduğundan ekim kıştan önce tavsiye edilen zamanda yeşertme olarak yapılmalıdır. Ekim sıklığı m2'ye 450-500 tohum alacak şekilde ayarlanmalıdır ve dekara 19-20 kg tohum kullanılmalıdır. Gübrelemeye toprak analiz raporuna bakılarak karar verilmelidir. Kardeşlenmeden sonra sapa kalkmadan önce yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler:

Yapılan bölge denemeleri sonucunda soğuğa ve dona dayanıklılığı, kurağa ve sıcağa dayanıklılığı, kıraç şartlarda tarıma elverişliliği, yüksek verim ve kalite özelliklerinden dolayı Doğu Anadolu, İç Anadolu ve geçit bölgelerine  tavsiye edilmektedir.