BÜKE BESİ YEMLERİ

Besi sığırlarında besi performansını etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlardan başlıcaları ırk, orijin, yaş, cinsiyet, barınak ve diğer çevre koşulları ile besleme metotları olarak sıralanabilir. Besi dönemi ortalama günlük canlı ağırlık artışları yerli ırklarda 600-800 g, Holstein ve kültür melezi ırklarda 1100-1300 g, etçi sığır ırklarında ise 1400-1800 g arasındadır.

Besi sığırlarında yemden yararlanma kabiliyeti genç yaşlarda daha fazladır. Besi dönemi ilerledikçe yemden yararlanma kabiliyeti düşer ve hayvanlar 1 kg canlı ağırlık artışı için daha fazla yem tüketmeye başlarlar. Bu nedenle besi sığırlarının ırklarına ait kesim olgunluğuna geldiklerinde kesime gönderilmeleri ekonomik bir besi programı gerçekleştirebilmek için şarttır.

Erkek danalar büyüme çağlarında daha çok kas ve kemik birikimi şeklinde canlı ağırlık kazanırlar. Bu nedenle bu dönemde protein ve vitamin-mineral ihtiyaçları daha fazladır. Genç yaşta iyi boylanan besi danaları bitirme dönemine geldiklerinde daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlarlar ve ekonomik olarak beside daha uzun süre tutulabilirler. Ayrıca karın ve böbrek yağları gibi istenmeyen yağ doku birikimleri de oluşmaz ve kaliteli et üretimi gerçekleşir. Bu nedenle, BÜKE besi yemleri değişik çağlardaki hayvanlar için özel olarak formüle edilmiş kompozisyonlara sahiptir. Yine, besi işletmelerinin kendi yem maddesi imkanları ve besleme metotlarına göre farklı özel besleme programları oluşturabilecekleri besi yemi çeşitleri hazırlanmıştır. Örneğin, özellikle etçi sığır ırklarında besi başlangıcındaki genç hayvanların hızla boylanmasını ve canlı ağırlık kazanmasını sağlayacak özel bir kompozisyona sahip “BÜKE Besi 90” yemi formüle edilmiştir.

Karlı bir besi için hayvanların özellikleri, işletme imkanları ve hedeflenen besi metodu dikkate alınarak besi yeminin seçimini doğru yapmak gerekir. Bu amaçla BÜKE YEM Bilimsel Çalışma grubu ve teknik sorumlularından bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

BESİ YEMİ ÇEŞİTLERİ

- Sığır Besi Yemi Ayyıldız 

- Sığır Besi Yemi 16  

- Sığır Besi Yemi   

- Sığır Besi Yemi Geliştirme  

- Sığır Besi Yemi​ Semirtme  

- Sığır Besi Yemi Besi 90  

- Sığır Besi Yemi Bükemiks  

- Sığır Besi Yemi​ Süper Semirtme