BÜKE PROFORCE (PROTEİN)

Büke Force Protein, yüksek oranda kaliteli protein içeren ve içerdiği protein kaynaklarının kalitesi ile rasyon proteininin biyolojik değerini yükselten özel bir protein konsantresidir.

Yüksek verimli ineklerin rasyonlarının kaliteli ve bypass özelliği yüksek olan protein kaynakları ile desteklenmesi gerekir. İstenilen süt veriminin elde edilmesinde protein miktarı kadar kalitesi de önemlidir.

Rasyonun protein içeriği ve miktarı süt verimi yanı sıra döl verimi için de önem taşır. Proteinin önemi damızlık sığırlarda henüz genç dönemde başlar. Yeterli ve kaliteli protein kaynakları ile beslenmeyen düveler geç kızgınlığa gelirler ve üreme aktiviteleri de sağlıklı olmaz. Düvelerin geç gebe kalması hem işletme karlılığı hem de o düvenin doğurduktan sonraki süt verim kabiliyetini olumsuz etkiler.

İneklerde ise, hayvanın protein ihtiyacını karşılamak üzere rasyonda kalitesiz protein kaynaklarını yüksek miktarda kullanmak kan amonyak düzeyini artırır. Amonyak ve dolayısıyla üre düzeyinin kanda artması ise hayvanlarda üreme faaliyetlerini bozar ve gebe kalma oranını düşürür. Yüksek verimli inekler aşırı proteinden ziyade, ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki kaliteli protein kaynakları ile beslenmelidir. Büke Force Protein yemi, protein dengesinin sağlanması ve rasyondaki protein kalitesinin yükseltilmesinde önemli rol oynar.

Neden Büke Force Protein?

Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar yeni doğuran ineklerin ilk iki hafta negatif protein dengesine de girdiklerini göstermektedir. Bu sürede inekler, 17 kg kadar vücut proteinini süt proteini ve şekerini üretmekte kullanır. Hayvanın negatif protein dengesinde olması kandaki lökositlerin üretiminde kullanılan glutamin düzeyinin de düşmesine ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Büke Force Protein kuru madde tüketiminin düşük olduğu erken laktasyon döneminde ineklerin daha az miktarda yemle  yeterli ve kaliteli protein ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

- Büke Force Protein yüksek ve kaliteli protein içeriği ile rasyonda protein ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırır.

- Büke Force Protein içerdiği yüksek orandaki by-pass methiyonin ve lizin sayesinde rasyon proteinin biyolojik değerini yükseltir.  

- Büke Force Protein ile kalitesiz protein kaynakları nedeniyle oluşan döl verimi sorunları yaşanmaz.

- Büke Force Protein her zaman ve her miktarda kolayca temin edilebilecek kaliteli bir protein konsantresidir.

Kullanım Şekli

Büke Force Protein rasyondaki protein gereksinimi dikkate alınarak her yaş ve fizyolojik dönemdeki sığır ve koyun rasyonlarında yer alabilir.