BÜKE DÜVE YEMLERİ

Damızlık süt sığırı işletmelerinde iyi bir düve yetiştirme programı uygulanması, hem işletmedeki damızlık ineklerinin sağlıklı ve verimli düveler ile yenilenmesi, hem de düve satışlarından önemli bir gelir elde edilmesi bakımından çok önemlidir.

Düvelerin yeterli ve dengeli beslenmeleri ancak iyi bir besleme programı uygulanması, bunun için de işletme şartlarına göre doğru kaba ve konsantre yemlerin seçilmesi ile mümkündür. Düvelerde yetersiz besleme yatırımın dönüşümünde gecikme, cinsel olgunluğa geç ulaşma, gizli kızgınlık, tohumlama yaşının gecikmesi, döl verimi sorunları, doğum güçlükleri, doğumdan sonra pik verime ulaşamama ve ilk laktasyondaki toplam süt veriminin düşük olması gibi sorunlara yol açar. Araştırmalar geç gebe kalan ve 24 aylık yaştan sonra doğuran düvelerin süt verimlerinin düşük olduğunu göstermiştir. Aşırı besleme ise doğumdan sonra yem tüketiminin düşük olması ve buna bağlı olarak ta metabolik hastalıklara yatkınlık ve süt verimi kaybına neden olur. Aşırı beslenen düveler cinsel olgunluğa erken ulaşırlar ve erken tohumlanırlarsa da güç doğum ve doğum sonrası gebeliğin gecikmesi gibi problemler oluşur.

Düvelerin beslenmesinde hayvanların boylanma ve vücut kondisyonları iyi takip edilmelidir. Düvelerin vücut kondisyon puanları cinsel olgunluğa ulaştıklarında 2.5, tohumlama yaşında 3.0 ve doğum sırasında 3.5 olmalıdır. Düveler tohumlama zamanında 125 cm omuz yüksekliğine sahip olmalıdırlar. Türkiye’de yaptığımız saha çalışmalarında genellikle düvelerin boylanmasının normalin altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle Büke Yem tarafından geliştirilen Büke Düve Geliştirme yemleri düvelerin tohumlama yaşına geldiklerinde yeterli fizyolojik ve fiziksel gelişmelerini sağlayacak şekilde özel bir besin maddeleri kompozisyonu içermektedir. Erken dönemde iyi boylanmayan ve yağlandırılan düvelerin meme dokularında süt bezleri gelişimi yerine yağ doku birikimi olur. Bu düveler doğurduklarında halk arasında et meme de denilen verimsiz ineklere dönüşürler. Bu bakımdan düvelerin gelişme çağlarında boylanmaları ve canlı ağırlık artışları iyi takip edilerek iyi bir beslenme programı uygulanmalıdır. BÜKE düve yemleri her çağdaki düvelerin besin maddeleri ve enerji gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Düve gruplarınızın beslenme programlarını yaparken BÜKE YEM Çalışma Grubu ve teknik sorumlularından destek almanız önerilir.

DÜVE YEMİ ÇEŞİTLERİ

- Düve Geliştirme Yemi  

- Düve Devam Yemi