Bizi Takip Edin:

Protect

Türkiye’de henüz yapılan bir araştırma olmamasına rağmen, Kuzey Amerika Süt Endüstrisi’nde sub-akut rumen asidozunun (SARA) bölgede yıllık toplam 500 milyon ile 1 milyar dolar ekonomik zarara yol açtığı ve SARA’dan etkilenen hayvanlarda hayvan başına günlük 1.12 dolar ekonomik kayıp oluştuğu hesaplanmıştır. SARA, yapılan besleme hataları sonucunda rumen pH’ının uzun süre 5.5-5.6’nın altında kalmasıdır. Rumen pH’ı 5.0’in altına düştüğünde ise klinik asidozis tablosu ortaya çıkmaktadır. Rumende yem maddelerinin iyi sindirilebilmesi için rumen pH’ının 5.8-6.4 arasında seyretmesi gerekir. Klinik asidozis tablosu, dramatik hatalar sonucu oluşan ve nadir görülen, aynı zamanda da teşhisi daha kolay olan bir problemdir. Ancak, SARA rutin takiplerin düzenli olmadığı çiftliklerde gözden kolaylıkla kaçabilmektedir. Gerekli tedbirler alınmadığında da hayvanlar uzun süre SARA’na maruz kalmaktadır.


SARA’ unun sahada yaygın olarak görülmesinin nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:


• -Yüksek verimli ineklerde artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için toplam karma rasyonda tahıllar bakımından zengin konsantre yem miktarının yüksek düzeylere ulaşması.


• -Doğumdan sonra laktasyonun erken döneminde ineklerde kuru madde tüketiminin düşük olması nedeniyle, yeni doğuran hayvanların kondisyon kaybını önlemek amacıyla rasyonda konsantre yem/kaba yem oranının konsantre yem lehine bozulması


• -Sıcak stresi altındaki süt ve besi sığırlarında, önemli miktardaki tükürüğün salya şeklinde dışarı atılması sonucu yeterli miktarda tükürüğün rumene ulaşamaması. Aynı zamanda sıcak stresinin metabolik etkisiyle tükürüğün asit tamponlayıcı özelliğinin de zayıflamış olması.


• -Yukarıdaki şıklarda yer alan riskleri önlemek için yeterli miktarda ve özellikte koruyucu tampon maddelerin kullanılmaması.


• -Besi sığırlarında özellikle de besinin son döneminde rasyonda yüksek tahıl kullanımı.

SARA’nun başlıca belirtilerini dışkının cıvıması ve köpüklü dışkı görünümü, geviş getirmenin azalması, dışkıda tahıl ve sindirilmemiş silaj parçacıklarının görülmesi, süt yağ oranının düşmesi, süt verimi ve yem tüketiminin azalması şeklinde sıralayabiliriz. Bir süre devam eden SARA sonucu ayaklarda laminitis oluşması 1-2 ayı bulabilir. Bu nedenle yaz döneminde sıcak stresi nedeniyle meydana gelen SARA’nun ayaklarda laminitis şeklinde ortaya çıkması yaz sonu ya da Eylül-Ekim Aylarını bulabilir. SARA’undan korunmak için gereken tedbirleri ise rasyonda NFC, NDF ve kaba yemden gelen NDF oranlarının iyi düzenlenmesi, yem ayırmanın önlenmesi, kaba yem kıyılma uzunluğunun iyi düzenlenmesi ve tampon madde kullanılması, iyi bir yemlik yönetimi yürütülmesi şeklinde sıralayabiliriz.


Süt ve döl verimine önemli ölçüde olumsuz etkisi olan SARA, süt yağında düşme, ayaklarda Laminitis ve diğer tırnak bozuklukları ve ayrıca bağışıklık sisteminin de zayıflaması sonucu mastitis ve metritis gibi enfeksiyöz olguların artmasına neden olur. Unutulmamalıdır ki, asidozise maruz kalmış ve ayak problemi görülen ineklerin gebe kalma oranları ciddi şekilde düşmektedir.

Büke Protect, BÜKE YEM Bilimsel Çalışma Grubu tarafından süt ve besi sığırı rasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir tamamlayıcı yemdir. Rumende uzun süreli tampon etki yapacak şekilde kombine edilmiş ve süt ve besi sığırlarını SARA’undan koruyacak miktarda tampon etkili maddeler içerir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirecek ve tırnak dayanıklılığını artıracak bir organik mineral karışımını içermektedir. SARA’unu önlemesinin yanı sıra hayvanları enfeksiyöz hastalıklara karşı daha güçlü kılar ve sıcak stresinin hayvanlar üzerine olan olumsuz etkisini azaltır. Süt inekleri ve besi sığırları ayak ve tırnak bozukluklarına karşı daha dayanıklı hale gelir.


Kullanım Şekli
Büke Protect süt sığırlarında toplam karma yeme karıştırılarak ineklerde günde 500 g, besi sığırlarında ise 350 g verilir. Sıcak stresinin yüksek olduğu dönemlerde bu miktarlar 200 g artırılır.

Online Ödeme

Hizmet kalitemizi artırmak adına internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.